top of page

Tilkjøring og levering av masser

 - Grus, jord, bark m.m

Bortkjøring av masser

 - Inget lass for lite, inget for stort 

Deponering av masser

- Vi deponerer lettere forurensede masser

AMSAS

Møllerstadgård, 2054 Mogreina

Orgnr. 921 021 593
Tlf: 465 40 799

AMSAS © 2021 | Utviklet av Lars-Chrstian B.Mikalsen

bottom of page